סמינר סיכום של ‘כולל תורה’ בשנה שעברה באודסה 

תכונה רבה בעיר דנייפר לקראת הסמינר השנתי של ‘כולל תורה’ המתקיים בע”ה בין התאריכים: י”ד – י”ז סיון במרכז ‘מנורה’ המפואר. 

כמאתיים תלמידים ורבנים אורחים ושלוחים נרשמו לסמינר המיוחד מלא התוכן. הסמינר יימשך ארבעה ימים רצופים, בהם התלמידים יאזינו להרצאות מאלפות מפי מיטב המרצים, במהלך הסמינר יתקיימו גם בריתות וחופות כפי הנהוג בסמינרים בשנים האחרונות. 

אתר כולל תורה ידווח לקוראים הרבים על הנעשה בסמינר.