מבצע תפילין יצא לדרך

מבצע תפילין יצא לדרך

התרגשות גדולה בקרב תלמידי כולל תורה בכל 100 הסניפים, עשרות זוגות תפילין מהודות חולקו לתלמידים רבים שקבלו על עצמם להניח תפילין מידי יום. ...