הרצאות וידאו

הפרויקט “כולל תורה” מעורב

ערים

איש

גברים

2500 איש לומדים תורה בכל יום ב-100 ערים במדינות חבר העמים ובאירופה. עוד 1500 נשים לומדות יהדות ב-65 ערים במדינות חבר העמים ובאירופה. לא, זה לא קורה לפני 70 שנה, ערב מלחמת העולם השנייה, באירופה עמוסת מרכזי החסידות וענקי הרוח. זה לא קורה בעיירה ליובאוויטש של ימי ההוד בראשות רבותינו- נשיאנו, ולא ברוסיה של ימי המחתרת בהשראתו של הרבי הריי”צ. זה קורה כאן, עכשיו, ברוסיה של המאה העשרים ואחת, באירופה שכולם כבר ספדו לה, באירו-אסיה שהכל חשבו אותה למנוונת רוחנית, ליבשת ללא עתיד יהודי-תורני.